تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبيرخانه: اصفهان - نجف آباد - خيابان شهيد مفتح آموزشكده فني و حرفه اي سما نجف آباد
محل برگزاري جشنواره و همايش: نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع و مستقل نجف آباد
شماره تلفن دبيرخانه: 42436443-031
تماس با مدير سايت : 42436437 031  داخلي 241