تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 جشنواره :
                 تاريخ برگزاري جشنواره  5 الي 9 اسفند ماه 97  
             -   مهلت ارسال طرح تا 15 بهمن ماه 
             -  مهلت تحويل آثار از 1 اسفند ماه تا 4 اسفند ماه 97 

همايش : 
              -  تاريخ برگزاري همايش 8 الي 9 اسفند ماه 97 
              
- ارسال چكيده و اصل مقاله  تا 15 بهمن ماه 
              -  اعلام نتايج داوري تا 20 بهمن ماه 97