اخبار

1397/08/24
زمانبندي همايش و جشنواره
جشنواره :
                 تاريخ برگزاري جشنواره  5 الي 9 اسفند ماه 97  
             -   مهلت ارسال مشخصات طرح تا 25 بهمن ماه 
             -  مهلت تحويل آثار از 1 اسفند ماه تا 4 اسفند ماه 97 

همايش : 
              -  تاريخ برگزاري همايش 8 الي 9 اسفند ماه 97 
             
- ارسال چكيده و اصل مقاله  تا 30 بهمن ماه 
              

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !